Székhelyszolgáltatás

Cégünk kellemes környezetben nyújt székhely és irodai szolgáltatást azon cégeknek, akiknek nem célszerű saját irodát fenntartani állandó személyzettel.

Ez azt jelenti, hogy a társaságok hivatalos székhelyeként az ügyvédi iroda címe is bejegyezhető a cégjegyzékbe. Ez a lehetőség könnyebbé teheti a vállalkozások életét: nem kell mindenképpen irodát és személyzetet fenntartaniuk, ezt legális szolgáltatásként, ügyvédektől is igénybe vehetik.

A székhely szolgáltatás természetesen többet jelent, mint az ügyvéd irodája címének a cég székhelyeként történő regisztrációja és nem azonos azzal sem, amikor egy cég bérbe veszi a működésének helyszínét az ingatlan tulajdonosától. A székhely szolgáltatási esetén az ügyvéd irodájában a cég semmilyen tevékenységet nem végezhet, hanem a szerződés alapján az ügyvéd a társaság iratait (tipikusan üzleti és hivatalos levelezését) átveszi, elkülönítetten és biztonságosan megőrzi és rendelkezésre tartja. Ezen iratok köre legalább a cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatóság felé történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját jelenti.

Amennyiben az ügyvéd vagy ügyvédi iroda székhelyszolgáltatást nyújt akkor a székhely biztosítására az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben meghatározott szabályok szerint megbízási szerződést kell kötni. A megbízási szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég létesítésére is határozott időre kerül sor.